Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II zlokalizowane jest w dzielnicy Stare Miasto, w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z całym miastem. Jest to jednopiętrowy wolnostojący budynek otoczony obszernym zadrzewionym placem zabaw zapewniającym dzieciom miły wypoczynek i rozwój sprawności ruchowych na świeżym powietrzu.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.

Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole jest placówką pięciooddziałową, doskonale wyposażoną, wszystkie sale posiadają klimatyzację. Każdy oddział ma swoją nazwę, są wśród nich: Gwiazdeczki, Obłoczki, Promyczki, Śnieżynki, Kropelki.

Zaplecze kuchenne wyposażone jest w piec konwekcyjny pozwalający na urozmaicanie zdrowego żywienia dzieci.

Placówka zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój w przyjaznej atmosferze. Identyfikuje potrzeby i możliwości rozwojowe, predyspozycje i uzdolnienia wszystkich swoich wychowanków.

Kadra pedagogiczna zapewnia wsparcie dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Promuje zachowania przyjazne zdrowiu, przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców włączając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu.

Aby poszerzyć zainteresowania przedszkolaków w naszych działaniach z dziećmi korzystamy z oferty miasta a także różnych instytucji, fundacji i stowarzyszeń.

Ziemo-Vit NZOZ Ośrodek MedycznyAkademia muzycznaFundacja Kolorowe DniWrocławska edukacjaMDK FabrycznaRodzina Szkół im. Jana Pawła IIWrocławskie Centrum SenioraNarodowe Forum MuzykiPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1Mali wspanialiWrocław - Szczepin