Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 we Wrocławiu oraz z pedagogiem Panią Katarzyną Markilewicz i psychologiem Panią Martą Ograbek, które udzielają specjalistycznej pomocy podczas konsultacji prowadzonych w placówce lub w formie on-line.

Pomoc

Poradnia uruchomiła specjalny adres e-mail, pod którym świadczy doraźną pomoc i udziela konsultacji. Dyżury pełnią wykwalifikowani pracownicy – psychologowie i pedagodzy.

pomoc.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

Kontakt telefoniczny: 71 798 68 28

mailowy: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

INFORMACJE O ZADANIACH PORADNI: 

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia.

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 jest placówką publiczną, działającą w ramach systemu oświaty.
  • Poradnia udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez działalność  profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i edukacyjną.
  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne (na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów). 

 

Rodzicu, jeśli istnieje potrzeba konsultacji należy skontaktować się z poradnią

Adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

  1. Kościuszki 31/1

50-011 Wrocław

tel.: 71 798 68 28 wew. 102

e-mail: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

 

Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw formie zdalnej

Przekazujemy informację od Pani Pedagog Katarzyny Markilewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 we Wrocławiu.

W związku z obostrzeniami oraz rozprzestrzenianiem się pandemii Covid 19, jako pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, część działań prowadzonych na terenie Przedszkoli obecnie możemy zaoferować w formie on-line. 

Jest to trudny czas dla wielu rodzin, wychodzimy im naprzeciw z działaniami wspierającymi. Jedną z opcji, jaką Poradnia może zaoferować są konsultacje. Nie możemy prowadzić ich na terenie placówki, ale będą w formie on-line z wykorzystaniem narzędzia Teams. 

Każdy z rodziców dziecka uczęszczającego do Przedszkola, może umówić się na taką konsultacje – poradę.

Pani Marta Ograbek – psycholog.

Pani Katarzyny Markilewicz – pedagog

Konsultacja łączona psycholog + pedagog

W sytuacjach nagłych i wymagających szybszych terminów, będziemy starały się je na bieżąco ustalać. 

Przed wzięciem udziału w konsultacjach rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do wydrukowania i wypełnienia wniosku oraz przesłania go skanem lub bardzo dobrej jakości zdjęciem na jeden z podanych poniżej adresów mailowych. Ważne, aby na wniosku znalazły się wszystkie wymagane dane i podpisy. 

Wniosek do pobrania na stronie PPP1:

http://www.ppp1.wroc.pl/Wniosek%20o%20udzielenie%20porady%202018.pdf

 Wypełniony wniosek należy wysyłać na adres mailowy pedagoga lub psychologa:

KatarzynaMalwina.Markilewicz@wroclawskaedukacja.pl

lub

Marta.Ograbek@wroclawskaedukacja.pl

Prosimy też o wsparcie rodziców, którzy nie posiadają drukarki lub możliwości przesłania nam dokumentów. 

Po otrzymaniu wniosku potwierdzimy jego otrzymanie oraz termin spotkania. Konsultacje odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams. Wskazane jest zainstalowanie narzędzia Microsoft Times. Narzędzie jest darmowe, dostępne w tym miejscu: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Prosimy o wcześniejsze pobranie aplikacji, zainstalowanie oraz zweryfikowanie czy prawidłowo działa. Na adres mailowy zostanie wygenerowane zaproszenie do spotkania, w które trzeba będzie „wejść”, aby zobaczyć się z wybranym specjalistą i porozmawiać.