Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 we Wrocławiu oraz z pedagogiem Panią Katarzyną Markilewicz i psychologiem Panią Martą Ograbek, które udzielają specjalistycznej pomocy podczas konsultacji prowadzonych w placówce.

Kontakt telefoniczny: 71 798 68 28

mailowy: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

INFORMACJE O ZADANIACH PORADNI: 

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia.

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 jest placówką publiczną, działającą w ramach systemu oświaty.
  • Poradnia udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez działalność  profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i edukacyjną.
  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne (na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów). 

 

Rodzicu, jeśli istnieje potrzeba konsultacji należy skontaktować się z poradnią

Adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Kościuszki 31/1

50-011 Wrocław

tel.: 71 798 68 28 wew. 102

e-mail: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl