Konsultacje z rodzicami są okazją do rozmowy rodzica z nauczycielką grupy na temat dziecka, jego postępów, sukcesów oraz trudności dydaktyczno-wychowawczych. Spotkania te służą wypracowaniu wspólnych kierunków oddziaływań mających na celu harmonijny rozwój dziecka. Zapraszamy serdecznie do korzystania z tej możliwości.

Konsultacje odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca

Grupa   I  – Gwiazdeczki – PONIEDZIAŁEK od 16.00-17.00

Grupa  II  – Promyczki – WTOREK od 16.00-17.00

Grupa III  – Obłoczki – CZWARTEK od 16.00-17.00

Grupa IV  – Kropelki – ŚRODA od 16.00-17.00 

Grupa  V  – Śnieżynki – PONIEDZIAŁEK od 16.00-17.00

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM/PEDAGOGIEM Z PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W PODZAKŁADCE POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA