Konsultacje z rodzicami są okazją do rozmowy rodzica z nauczycielką grupy na temat dziecka, jego postępów, sukcesów oraz trudności dydaktyczno-wychowawczych. Spotkania te służą wypracowaniu wspólnych kierunków oddziaływań mających na celu harmonijny rozwój dziecka. Zapraszamy serdecznie do korzystania z tej możliwości.

GODZINY KONSULTACJI
DLA DZIECI I RODZICÓW

DYREKTOR

p. Małgorzata Szychowiak – wtorek od 9.30 d0 10.30

WICEDYREKTOR

p. Krystyna Nawracaj – poniedziałek od 14.00 do 15.00

ŚNIEŻYNKI

p. Urszula Tarkowska – co druga środa od 15.30 do 16.30

GWIAZDECZKI

p. Olga Brzezińska – środa od 12.00 do 13.00

PROMYCZKI

p. Agnieszka Graczyk – środa od 10.30 do 11.30
p. Halina Sławińska – środa od 11.00 do 12.00

OBŁOCZKI

p. Anna Bienkiewicz – wtorek od 11.00 do 12.00
p. Sandra Jankowska – wtorek od 11.30 do 12.30

KROPELKI

p. Agnieszka Połomka – środa od 11.00 do 12.00
p. Marzena Rogalska-Rząsa – środa od 11.30 do 12.30

LOGOPEDA

p. Małgorzata Karasiak – wtorek od 14.00 do 15.00

PEDAGOG SPECJALNY

– co druga środa od 14.00 do 15.00

 

 

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM/PEDAGOGIEM Z PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W PODZAKŁADCE POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA