Zajęcia w przedszkolu odbywają się jeden raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej i trwają 30 minut.

Podstawą nauki języka angielskiego dzieci w  wieku przedszkolnym są piosenki – rozwijają u dzieci pamięć mechaniczną i wspomagają opanowanie słów i zwrotów, dzięki nim są wprowadzane nowe struktury zdaniowe. Podczas pracy korzystamy z techniki TPR (Total Physical Response) – biegamy, skaczemy oraz wykonujemy inne czynności ruchowe, pomagające nam utrwalić obce słownictwo poprzez słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela. Pomocne są też flashcards – czyli karty obrazkowe oraz przedmioty, które  pomagają wprowadzać i powtarzać słownictwo. W pracy wykorzystywane są także techniki darmowe ułatwiające przyswajanie materiału.

       Gry i zabawy językowe w przedszkolu „rosną” razem z dziećmi: od zabaw sensomotorycznych wykorzystujących ruch własnego ciała w najmłodszych grupach, przez zabawy
W tworzenie nowych sytuacji (czterolatki), po zabawy konstrukcyjne i zabawy wymagające przestrzegania reguł (dzieci najstarsze).

Zajęcia dla przedszkolaków wykorzystują tematy, które wracają w następnym roku, ale wraz z wiekiem dziecka zmienia się ilość prezentowanego materiału językowego.
Bez względu na wiek dziecka, zawsze istotne jest powtarzanie znanych już słów i struktur oraz elementy rutynowe lekcji.

Zachęcam rodziców do utrwalania poznanego słownictwa przez dzieci.