Przed nami kolejny rok szkolny z Małymi Wspaniałymi i programem, który rozpoczynamy 13go września. Ten będzie szczególny również z powodu sporej zmiany jaka nastąpiła w programie. W tym roku nie będzie zgód papierowych, które musieliśmy rozdawać na rozpoczęcie programu, a później z trudem wspólnie zbierać. Chcemy być bardziej ekologiczni i iść z duchem czasu, nie będziemy drukowali tysięcy kartek. W tym roku zgoda na uczestnictwo w programie może być zaakceptowana przez Rodzica/Opiekuna Prawnego elektronicznie, na nowej internetowej platformie programu – app.mali-wspaniali.pl

Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić formalności związane z uczestnictwem w programie, udostępnić wyniki testów sprawności realizowanych w czasie naszych zajęć, a także być źródłem wiedzy na temat najmłodszych.

Każdy Rodzic będzie mógł zarejestrować się w platformie na podstawie specjalnego unikatowego kodu, który będzie udostępniony przez placówkę.