Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków.

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW   07 1240 6768 1111 0010 3924 4481

Z funduszy Rady Rodziców opłacane są materiały plastyczne dla dzieci, nagrody, upominki, paczki mikołajowe, wycieczki, wyjścia, autokary, koncerty muzyczne, warsztaty i inne wydarzenia.