Przedszkole Nr 41 im. Jana Pawła II
ul. Dobra 16
53-678 Wrocław

tel. (71) 798 67 89
Dyrektor – wew. 101
Wicedyrektor – wew. 103
Sekretariat – wew. 102
Intendent – wew. 113

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu pełni:

Tomasz Grzybowski, tel.: + 48 501 083 482
mail: inspektor@coreconsulting.pl