GIMNASTYKA OGOLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola w tym czasie jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. Stymulowanie i pobudzanie tego rozwoju odbywa się poprzez właściwe stosowanie formy ruchu. Gimnastyka ogolnorozwojowa, jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 minut.

Podstawowym celem zajęć jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu.

Cele ogólne:

  • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe
  • Działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy
  • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
  • Zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała
  • Zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.

Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia:
ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające)