Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA.

8:00 – ZABAWY RUCHOWE, ĆWICZENIA I ZABAWY PORANNE, CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.

8:30I POSIŁEK – ŚNIADANIE.

 9:00 – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

  • zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym,
  • zabawy ruchowe, zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające,
  • zajęcia z religii dla dzieci, organizowane na życzenie rodziców,
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.

 10:00 – ZABAWY SWOBODNE W SALI WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI, SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO.

 11:00 – CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, ZABAWY RUCHOWE, PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU.

11:30II POSIŁEK: ZUPA i II ŚNIADANIE.

12:00 – ODPOCZYNEK W GRUPIE TRZYLATKÓW, POZOSTAŁE GRUPY: ZABAWY RELAKSACYJNE W SALI LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, PRACA INDYWIDUALNA, PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU.

14:00III POSIŁEK: OBIAD – DRUGIE DANIE.

 14:30 – 17:00 – ZAJĘCIA I ZABAWY KIEROWANE I NIEKIEROWANE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ W SALI LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.