Niebieski wykrzyknik

SZANOWNI RODZICE

Ostateczna informacja o przydzieleniu dzieci do poszczególnych grup, po konsultacji z Państwem, będzie udzielona w ostatnim tygodniu sierpnia. Listy grup będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.

W sytuacji, gdy nie będziecie mieli Państwo możliwości sprawdzenia list osobiście, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 71/798 67 89.